Site icon Wsin

Jak mieć etat i podróżować? 

Podróże niewątpliwie są jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie możemy robić w wolnym czasie. Zwiedzanie świata przyczynia się do naszego rozwoju oraz sprawia, że mamy szansę poznawać nowe rzeczy. Nie zawsze jednak możemy pozwolić sobie na wymarzoną podróż.

Czemu nie podróżujemy tak często jakbyśmy chcieli?

Wbrew pozorom najczęściej to nie trudna sytuacja finansowa zmusza Nas do ostudzenia turystycznych zapędów, bowiem dużo większym problemem jest brak wystarczającej ilości czasu z powodu pracy na etacie. Praca etatowa w odróżnieniu do innych form zatrudnienia rządzi się swoimi prawami. O ile w przypadku umowy zlecenia, umowy o dzieło czy samozatrudnienia na podstawie prowadzonej działalności nie ma wymogu przepracowania określonej liczy godzin na przestrzeni miesiąca, o tyle w przypadku umowy o pracę jest to ściśle określone. Zakładając, ze pracujemy w pełnym wymiarze godzin do przepracowania tygodniowo mamy 40 godzin, co nie daje praktycznie żadnej możliwości na dalsze wyjazdy. Zwykle do dyspozycji pozostają nam wolne weekendy, ale nie oszukujmy się, przeważnie nie jest to czas wystarczający na dalsze podróże. Nawet jeśli w naszej firmie obowiązuje równoważny system pracy i grafiki układane są w dosyć elastyczny sposób to i tak co do zasady nie możemy sobie pozwolić na wyjazd dłuższy niż 2 tygodnie.

Praca etatowa a urlop wypoczynkowy

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni w przypadku pracowników ze stażem pracy krótszym niż 10 lat oraz 26 dni w przypadku osób, które posiadają staż pracy wyższy bądź równy 10-ciu lat pracy. Do urlopu oczywiście nie wliczają się weekendy oraz ustalone święta kalendarzowe, jednak może się okazać że przysługująca nam ilość dni urlopowych nie jest w stanie w pełni pokryć naszych potrzeb. Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik aby uzyskać dodatkowe dni wolne decyduje się na pójście na zwolnienie lekarskie, ale stanowczo odradza się takie rozwiązanie ponieważ można narazić się na niepotrzebne kłopoty. Pracodawcy, którzy wyczuwają, że uzyskane zwolnienie lekarskie wystawione zostało bezpodstawnie, mogą zwrócić się do ZUS z prośbą o kontrolę pracownika, co może spowodować spore problemy oraz konflikty. Czy jest więc sposób na to aby zachować dotychczasową pracę na etacie a jednocześnie móc pozwolić sobie na dłuższe wolne? Oczywiście! Jeżeli nasze zaplecze finansowe jest wystarczające ku temu aby spełniać marzenia i oddawać się podróżom znakomitym rozwiązaniem będzie urlop bezpłatny.

Urlop bezpłatny, komu przysługuje?

Urlop bezpłatny podobnie jak urlop wypoczynkowy jest regulowany przez przepisy Kodeksu Pracy. Warto pamiętać, że aby skorzystać z urlopu bezpłatnego konieczne jest wykorzystanie w pełni urlopu wypoczynkowego, w przysługującym wymiarze. Urlopu bezpłatnego udziela pracodawca, zawsze na wniosek pracownika. Jeżeli wykorzystaliśmy przysługujący urlop wypoczynkowy i chcemy udać się w kilkutygodniową, a nawet kilku miesięczną podróż przysługuje nam prawo do ubiegania się o urlop bezpłatny, który jest niejako zawieszeniem naszej umowy z pracodawcą na pewien czas. W czasie urlopu bezpłatnego jesteśmy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a ten z kolei zwolniony jest z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Co ważne, przepisy Kodeksu Pracy nie regulują limitu co do urlopu bezpłatnego, co oznacza, że może trwać on od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Urlop bezpłatny, jest wybawieniem dla wszystkich tych, którzy nie chcą rezygnować ze swojej dotychczasowej pracy ale chcą spełniać marzenia i zwiedzać świat, znacznie dłużej niż wynika to ze standardowego urlopu wypoczynkowego.

Exit mobile version