Site icon Wsin

Podróżowanie z medyczną marihuaną

podróż z medyczną marihuaną

Nie wiesz, czy możesz zabrać ze sobą medyczną marihuanę na wyjazd? Zapoznaj się z artykułem, w którym przedstawiamy zasady przewożenia tego produktu! Znajdziesz w nim również informacje o dokumentach, jakie należy uzyskać przed wyjazdem.

Coraz więcej osób w Polsce stosuje marihuanę medyczną. Przepisy dotyczące konopi w różnych państwach warto znać już wcześniej i dowiedzieć się, gdzie można z nią podróżować i na jakich warunkach. Zachęcamy do lektury!

Przewóz medycznej marihuany do Unii Europejskiej (strefy Schengen) – niezbędne dokumenty

Zgodnie z artykułem 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen możliwe jest przewożenie odpowiedniej ilości odurzających środków do strefy Schengen, ale wyłącznie w celach leczniczych oraz gdy jest to niezbędne do leczenia medycznego pacjenta. Bardzo ważne jest tutaj to, że marihuana musi być zakupiona na podstawie stosownej recepty. Co więcej, chęć podróżowania z tym środkiem odurzającym należy zgłosić do swojego lekarza prowadzącego terapię. Po takim zgłoszeniu specjalista wystawi receptę oraz odpowiednie zaświadczenie, które umożliwia przewóz marihuany na własne lecznicze potrzeby.

Co należy zrobić z otrzymanym zaświadczeniem od lekarza?

Wypełnione zaświadczenie od lekarza należy złożyć do uwierzytelnienia przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (dołączając do niego kopię recepty). W ciągu 30 dni powinno się otrzymać uwierzytelniony dokument. Wydawany on jest w okresie 15 dni przed planowanym dniem przekroczenia granicy na okres nie dłuższy niż 30 dni. Dlatego warto zająć się tą sprawą odpowiednio wcześniej i poznać inne rodzaje konopi, gdyż jej różnorodność daje możliwość zastąpienia medycznej marihuany innymi specyfikami, których przewożenie nie wiąże się z takimi formalnościami.

Podróżowanie z medyczną marihuaną poza kraje Unii Europejskiej

W przypadku podróżowania z medyczną marihuaną poza kraje Unii Europejskiej sprawa wygląda zupełnie inaczej. Osoby chcące wybrać się w podróż z tym środkiem odurzającym, powinny zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi marihuany medycznej obowiązującymi w docelowym kraju. Najlepiej skontaktować się z ambasadą kraju, do którego planuje się podróż. Można także zgłosić się po poradę do lekarza medycyny. – Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych jest korzystne, czego dowodzą badania, jednak nadal trzeba mieć na uwadze przepisy i to, że obowiązują konkretne limity. To ważne zwłaszcza dla osób, które będą kontynuować terapię podczas wyjazdu zagranicznego – mówi Magdalena Nita, współpracująca z centrum-mk.pl, czyli placówką, która specjalizuje się w terapii marihuaną medyczną.

Jaką dawkę medycznej marihuany można zabrać ze sobą na wyjazd za granicę?

Wybierając się poza granice Polski z medyczną marihuaną, trzeba nie tylko sprawdzić, czy można ją wwieźć do danego kraju, a także pozyskać odpowiednie dokumenty. Należy przestrzegać także dozwolonej dawki, jaką można przy sobie posiadać. Jest ona ściśle określona i wynosi dokładnie tyle, ile wynika z dawki dziennej zawartej na recepcie pomnożonej przez ilość dni planowanego wyjazdu. Jeśli na przykład na recepcie przepisano dawkowanie 0,25 gramów dwa razy dziennie, a podróż będzie wynosiła 10 dni, to można mieć przy sobie nie więcej niż 5 gramów marihuany.

Podróżowanie z medyczną marihuaną – o czym pamiętać?

Podróżując z medyczną marihuaną, trzeba pamiętać nie tylko o określonej dawce, z jaką można przekroczyć granicę, lecz także o tym, że te środki odurzające mogą być wykorzystane tylko przez osobę, której zostały one przepisane. Nie można przewozić medycznej marihuany innym osobom. Kolejną sprawą, o jakiej trzeba pamiętać, jest to, aby zaświadczenie uwierzytelnione przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego okazać do wglądu kontrolujących, dlatego warto je mieć na wierzchu swojego bagażu.

Podróżowanie z marihuaną medyczną jest możliwe. Trzeba tylko pamiętać, aby wyjazd zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby móc zapoznać się z zasadami panującymi w docelowym miejscu wyjazdu oraz przygotować niezbędną dokumentację.

Exit mobile version